SMÄRTREHABILITERING

I SAMARBETE MED REGION SKÅNE

Region Skåne (Hälso och sjukvårdsnämnden) har beslutat och föreslagit Regionfullmäktige att Multimodal smärtbehandling enligt Lagen om Valfrihet (LOV) ska upphöra 2018. Därför kan vi tyvärr inte starta upp fler program eller ta emot nya patienter.

Multimodal smärtbehandling på Harmonigården

Vårt smärtteam

Göran Nordström

Leg läkare och med. dr och specialist i psykiatri.

 

Maria Johansson

Leg psykolog

 

Birgitta Björkman

Leg sjuksköterska, stressreducering, friskvård, samtal med inriktning på KBT, personlig utveckling

 

Therese Salmi

Leg arbetsterapeut

 

Vi samarbetar med:

Håkan Granström

Leg sjukgymnast

 

Hör gärna av Er med frågor och gör gärna även ett studiebesök hos oss!

Varmt välkommen med er remiss!

Birgitta Björkman, leg sjuksköterska och verksamhetschef

Tfn reception 040-45 20 77

Vi är ett litet, personligt och familjärt företag som i unik miljö hjälper patienter och kunder till återhämtning och rehabilitering för ett mer harmoniskt och hälsosamt liv. Vid remiss betalar Du vanlig patientavgift och frikort gäller.

Verksamheten finns i egna lokaler med känsla som andas lugn, ro och harmoni.

Harmonigården har avtal med Region Skåne sedan 2010 och är ackrediterade för Multimodal smärtbehandling (MMS).

Vad kan vi hjälpa till med?

Patienter med smärta i nacke, skuldra, rygg eller generaliserad smärta, t.ex. fibromyalgi och som haft denna långvariga smärta (eller dessa besvär) i minst tre månader omfattas av Rehabiliteringsgarantin. Syftet är att hjälpa patienten till bättre livskvalitet, färre framtida vårdkontakter, förebygga sjukskrivning samt i förekommande fall stödja den som är sjukskriven att återgå i arbete.

Våra behandlingar utförs av legitimerade behandlare i vårt smärtteam och ges ca 3 gånger i veckan under ca 8-10 veckor. Vi bedömer att varaktig förändring gynnas av vårt något längre program samt att det också ger mer utrymme för individuella behandlingsmässiga tidsramar för varje enskild patient. Det finns evidens att ju tidigare behandlingen påbörjas desto bättre resultat.

I den senaste rapporten från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) framgår att behandlingsprogram som kombinerar flera åtgärder ger både bättre smärtlindring och kortare sjukskrivning än enstaka, mindre omfattande insatser. Rapporten visar också att professionellt ledd fysisk träning ger bättre lindring än behandling där patienten själv inte är aktiv. Klicka här för att öppna rapporten

Vem kan vi ta emot?

Patienter som är i åldern 16-70 år och med ovanstående symptom kan erbjudas Multimodal smärtbehandling enligt Rehabiliteringsgarantin. Klicka här för att komma till patientinformation

Region Skåne har skapat en så kallad kundvalsmodell där patienten själv väljer mellan godkända och ackrediterade behandlare var som helst i Skåne. Klicka här för att se godkända behandlare

Observera att patienten måste ha en remiss från läkare på den vårdcentral eller familjeläkarenhet där denne är listad. Godkänd diagnoskod för behandlingen måste anges på remissen. Klicka här för att se godkända diagnoskoder

Det är kostnadsfritt för vårdcentral och familjeläkarenhet att remittera till Multimodal smärtbehandling.

Harmonigården i Höllviken, Räng Sand - Nordmannavägen 2 - 236 61 Höllviken - info@harmonigarden.se